Projecten

Kabelwerk voor UMC Groningen
Visscher klaart spoedklus onder hoogspanning
Bouwrijp maken Plan Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden
Opnieuw flinke klus bij MBI De Steenmeesters
Aanleg hemelwaterriool Conradsweg Zwartsluis
Rioolrenovatie bij AkzoNobel in Wapenveld
4 km waterleiding leggen in Drenthe
Verharden met ECO Filler bij spoedklus Marknesse
Visscher legt warmtebuizen aan in monumentaal fort
Visscher verricht complete grondwerk voor nieuwbouw SILS
Succesvolle spoedklus in Vierverlaten ondanks vakantieperiode
Aanleg zonneparken in Markelo, IJsselmuiden en Leek
Laaddock en vrieshal voor Bidfood Meppel
Bouwrijp en woonrijp maken van onderstations voor Enexis
Graafmachines starten grondwerk tweede supermarkt Stationskwartier Kampen
Kabelverbinding voor Google in Eemshaven
Bouwrijp maken 2e winlocatie aardwarmte Koekoekspolder
Bouwrijp maken parkeerterrein Jumelet Transport
Grondwerk voor Binnenplezier en Vloerloods Kampen
Visscher en Weever Bouw samen actief in Amsterdam
‘Woonrijp’ maken van onderstation Kropswolde
Kabels leggen voor groene stroomvoorziening datacenter
Grond-, straat- en rioleringswerk MBI Kampen
Visscher verzorgt compleet grondwerk voor Vidalco in Kampen
Woonrijp maken Stationskwartier Kampen
Aanleg kavelpad Mastenbroek
Verwijderen voorbelasting wegtracé Europakwartier Almere
Afvoer groenafval Waterschap Zuiderzeeland
Visscher en Kok Verhuur boksen het voor elkaar
Straatwerk nieuwbouw Technische Groothandel Post
Kassencomplex Tuindershoek
Graaf- en grondwerk particuliere bouwkavels Almere Oosterwold
Grond- en straatwerk Zandpoort Almere
Bouwrijp maken perceel Flamco Groep
Distributiecentrum Giant Lelystad
Kabelroute Groningen
Grondwerk distributiecentrum Asia Express Food
Grondwerk verwarmingsbuizen tuinbouwgebied de Koekoek
Bouwrijp maken woonwijk De Terpen
Grondwerk voor nieuwbouw houtwarmte centrale ”Waranda” in Lelystad (Uitvoering 2017/2018)
Bouwrijp maken nieuwbouwplan Zuideinderhof te Kamperveen (Uitvoering 2017 / 2018)
Het amoveren van circa 12000 m1 UGD ijzeren mantel buis / kabel te Almere (2017 / 2018)