Inmeten & uitzetten van grondwerk

Het nauwkeurig inmeten en uitzetten van het grondwerk is cruciaal. Bij Grondverzetbedrijf Visscher voeren we dit uit na zorgvuldige analyse van projectplannen en het bestuderen van technische tekeningen en specificaties. Met de digitale gegevens van de hoofdaannemer kunnen we zelfstandig cunetten, kabeltracés en meer uitzetten, om vervolgens nauwkeurig de werkzaamheden uit te voeren.

Resultaten en documentatie

Na voltooiing van onze werkzaamheden kunnen we het werk inmeten en de gegevens digitaal aanleveren. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden voor verdere werkzaamheden op de bouwplaats, zodat er geen verrassingen ontstaan. We kunnen bijvoorbeeld laten zien waar de drainage en riolering gelegd zijn, hoe dik de zandlaag is en hoe hoog het terrein is. Alle metingen en markeringen worden gedocumenteerd voor verdere referentie tijdens de uitvoering van het project.

Stappen bij het inmeten en uitzetten
  • Markering van referentiepunten

De eerste stap is het (digitaal) markeren van referentiepunten op het terrein. Deze punten bepaalt Visscher met behulp van GPS, landmeetkundige instrumenten of traditionele meetmethoden.

  • Uitzetten van contouren

Met behulp van de referentiepunten worden de contouren van het project op het terrein uitgezet, inclusief de grenzen van het bouwgebied, locaties van gebouwen, wegen, rioleringen en andere belangrijke kenmerken.

  • Niveaucontrole

Tijdens het uitzetten controleert Visscher of het terrein voldoet aan de vereiste hoogten en niveaus zoals gespecificeerd in de plannen. Dit doen we met behulp van waterpassen, laserapparatuur of andere geavanceerde meetinstrumenten.

  • Markering van grondwerkzones

Na het uitzetten van de contouren worden de specifieke zones voor grondwerk gemarkeerd, zoals locaties voor uitgraven, opvullen, egaliseren of andere bewerkingen.

  • Controle en aanpassing

Na het aanbrengen van alle markeringen voeren wij een grondige controle uit om te verzekeren dat alles correct is uitgezet volgens de plannen. Indien nodig worden aanpassingen gemaakt om eventuele afwijkingen te corrigeren.

GPS-technologie in grondwerk

Grondverzetbedrijf Visscher beschikt over een eigen GPS-systeem voor het inmeten en uitzetten van grondwerk. We bieden deze diensten ook aan voor eigenaren en ontwikkelaars die hun bouwprojecten zoveel mogelijk in eigen beheer willen realiseren.

Contact

Bent u benieuwd hoe Visscher u kan bijstaan op het gebied van inmeten en uitzetten? Voor vragen of offertes kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel of app ons of maak gebruik van het contactformulier.

Bel ons

WhatsApp ons