Bouwrijp maken parkeerterrein Jumelet Transport

Jumelet Transport uit Genemuiden heeft ons opdracht gegeven een terrein van 3.000 m² bouwrijp te maken. Het gaat om de aanleg van een vrachtwagenparkeerterrein met een wasplaats.

Werkzaamheden

Ter voorbereiding rooit Van Ittersum Groenvoorziening een aantal bomen en worden de stobben afgevoerd. Tevens wordt een persriolering verwijderd. Hierna kan het terrein bouwrijp worden gemaakt. Om te beginnen voeren we 6.000 kuub zand aan. Dit zijn zo’n 260 vrachtwagenladingen. Het levert een pakket zand op van 2 tot 3 meter dat moet zorgen dat de ondergrond gaat ‘zetten’. Met GPS-apparatuur meten we regelmatig hoever het is gezakt. Wanneer dit proces vrijwel tot stilstand is gekomen, na de kerst, verwijderen we de bovenste laag zand. Vervolgens brengen we een laag gebroken puin aan. Bovendien leggen we nieuwe riolering aan alsmede een wasplaats.

Projectspecificatie

Opdracht:          Grondwerk en riolering aanleggen voor een vrachtwagenparkeerterrein.

Werkgebied:     Hasselt

Omvang:           3.000 m²

Opdrachtgever: Jumelet Transport

Realisatie:         september 2021 – februari 2022