Verbindend partner in de energietransitie

Met de energietransitie in volle gang is er in Nederland een groeiende vraag naar het leggen van kabels, zowel op grote als kleine schaal. Deze kabels worden voor energiebedrijven onder andere gelegd van en naar hoogspanningsstations, op windmolenparken en zonnevelden. Ook zijn veel nieuwe aansluitingen op het bestaande elektriciteitsnet nodig, zowel voor bedrijven als voor particulieren die zelf energie opwekken met behulp van zonnepanelen of windmolens. Grondverzetbedrijf Visscher is een veelgevraagd partner op dit terrein, met expertise in het efficiënt en effectief uitvoeren van deze belangrijke werkzaamheden.

Complex grondwerk met moderne technologie

Grondverzetbedrijf Visscher heeft zich gespecialiseerd in complexe grondwerkzaamheden om kabelcircuits aan te leggen in nieuwe tracés. Onze moderne technologie stelt ons in staat om sleuven exact volgens specificatie te graven. Door integratie van GPS-technologie met nauwkeurige datasets over ondergrondse infrastructuur minimaliseren we het risico op beschadiging van bestaande leidingen.

Zorgvuldige kabelaanleg

Naast graafwerk verzorgen wij ook de aanleg van werkwegen en het leggen van kabels in de sleuven. Dit gebeurt met de grootste aandacht en zorgvuldigheid, in overeenstemming met strenge veiligheids- en kwaliteitseisen. Op verzoek van de opdrachtgever leveren we backfillzand voor het afdekken van de kabels.

Herstel van oorspronkelijke staat

Na het leggen van de bekabeling, zorgen we voor het dichten en verdichten van sleuven en het herstel van drainagesystemen. Vervolgens brengen we teelaarde aan en herstellen we het tracé in zijn oorspronkelijke staat volgens een cultuurtechnisch afwerkplan. Deze procedure varieert afhankelijk van de locatie, waarbij we in weilanden en akkers anders te werk gaan dan in een stedelijke omgeving of op industriepercelen. Ons doel is om alle sporen van onze werkzaamheden te wissen.

Contact

Bent u benieuwd hoe Visscher u kan bijstaan op het gebied van kabeltracés? Voor vragen of offertes kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel of app ons of maak gebruik van het contactformulier.

Bel ons

WhatsApp ons