Grondwerk voor Binnenplezier en Vloerloods Kampen

Visscher BV verzorgt in Kampen het grond- en straatwerk voor de nieuwbouw van kinderspeelparadijs ‘Binnenplezier’ en Vloerloods. Beide projecten worden gelijktijdig uitgevoerd op twee aaneengesloten percelen op industrieterrein Haatland. Ze behoren tot een pakket van opdrachten die zijn overeengekomen met Weever Bouw om te komen tot een efficiënte en succesvolle uitvoering van de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat begin 2022 aan de Ambachtsstraat de deuren opengaan van het Kinderspeelparadijs.

Werkzaamheden

Er komt maar liefst 2800 m² binnenspeelplezier en aan de achterzijde verrijst een nieuwe opslaghal voor de Vloerloods. De totale bouwoppervlakte bedraagt 4000 m². Het voorbereidende grondwerk daarvoor wordt nu door Visscher BV verricht. Visscher BV begon met het ontgraven van de funderings- en heipalen (bouwkundig grondwerk). De bovengrond (de bovenste 40 cm) is verwijderd en daar is gebroken puin op aangebracht.

Nadat de heier de heipalen heeft geplaatst graven we sleuven om die palen te verbinden voor de funderingsbalken. Nadat deze gestort zijn, vullen we het geheel aan met puin waarna het terrein tot op de centimeter nauwkeurig wordt geëgaliseerd en geprofileerd. Weever Bouw kan dan het beton storten waarna de feitelijke bouw van de constructie kan starten. Tegen het einde van het project leggen we een ringleiding riolering om het gebouw heen. Deze sluiten we aan op de gemeentelijke riolering.

Aanvullend verzorgen we de bestrating voor de aanleg van de parkeerplaatsen (ruim 2000 m2). Tenslotte realiseert Visscher BV nog een fietsenstalling, we planten een beukenhaagje en dan kunnen de kinderen naar binnen.

Projectspecificatie

Opdracht:          Grondwerk, bestrating en rioleringswerkzaamheden Kinderspeelparadijs en Vloerloods

Werkgebied:     Industrieterrein Haatland, Kampen

Omvang:           4000 m²

Opdrachtgever: Weever Bouw

Realisatie:         mei 2021 tot begin 2022