Woonrijp maken Stationskwartier Kampen

Samen met onze opdrachtgever Woning BV, specialist op het gebied van wegenbouw en bestrating, helpt Visscher BV bij het woonrijp maken van het Stationskwartier in Kampen. Het werkt loopt al sinds 2018. Straat voor straat en buurt voor buurt maken we de openbare ruimte in deze fijne woonwijk klaar voor de bewoners.

Steeds als er weer een nieuwe trits woningen wordt opgeleverd maken we samen met Aannemingsbedrijf Woning de buurt woonrijp. We leggen tuinen en groenstroken aan,  maar zorgen ook voor de aanleg van wegen en rioleringen.

Werkzaamheden

De bouwwegen frezen we eruit en de straatkolken worden verwijderd. Het asfalt voeren we af naar de recycling. Dan begint het grondwerk voor de nieuwe straten. Visscher BV legt de cunetten aan van het nieuw te maken straatwerk en dat vullen we op met menggranulaat en zand. Woning brengt vervolgens de opsluitbanden (trottoirbanden) aan en beklinkert de straten.

We pakken ook de groenstroken aan. Nadat Visscher de oude grond heeft afgevoerd brengen we alle perken en bermen langs de wegen op hoogte met speciale grond. Nadat ze zijn geëgaliseerd zaaien we ze in met gras. Waar bomen komen, brengen we bomengrond aan. Dat zorgt voor een goede wortelgroei.

Projectspecificatie

Opdracht:                        woonrijp maken Stationskwartier

Werkgebied:                    Stationskwartier Kampen

Opdrachtgever:               Aannemingsbedrijf Woning BV

Realisatie:                        doorlopend tot medio 2021.