Grond- en straatwerk Zandpoort Almere

Genieten van het stadse wonen én het glooiende duinlandschap ineen? Dat kan straks in Zandpoort in Almere Poort. Maar eerst verricht Visscher BV er het complete grond-, drainage-, tuin- en straatwerk. Het gaat om maximaal 222 woningen in meerdere fasen.

Bijzonderheden

De uitdaging van het project zit hem niet zozeer in de omvang, als wel in de fasering van de bouw van de verschillende deelprojecten. Dat betekent dat we goed rekening houden in  de planning met de momenten dat de aannemer bijvoorbeeld gaat heien of de funderingen moet leggen. En dat we klaar zijn met de tuinaanleg als de woningen worden opgeleverd.

In Zandpoort zijn we in augustus begonnen met het opengraven van de bouwkuipen voor de aanleg van de fundering. Drainage is aangelegd zodat hemelwater en grondwater zich straks niet ophoopt in de kruipruimtes. Als de bouw is begonnen gaan we de hemelwater- (HWA) en Vuilwaterafvoer (VWA) realiseren.

Aansluitend nemen we het straatwerk ter hand en maken we de tuinen klaar zodat bewoners deze kunnen inrichten. Dit betekent dat we het zand op straatniveau brengen en de tuinen op die hoogte afstemmen. Alle voortuinen beplanten we met helmgras, want de hele wijk heeft een duinuitstraling. Op de beide zijkanten van elk blok tuinen plaatsen we dukdalf palen als terreinafscheidingen. Dat biedt een nautische uitstraling.

Projectspecificatie

Opdracht: Grond- en straatwerk Zandpoort Almere

Omvang: 91 tot 222 woningen

Plaats: Almere

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Looptijd: augustus 2019 – oktober 2021

Werkzaamheden:

– Woningen uitgraven

– drainage

– Riolering vuil- en hemelwater

– Straatwerk

– Terreininrichting

– Klaarmaken van de tuinen