Bouwrijp maken Plan Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden

Visscher BV is in september begonnen met het bouwrijp maken van het Plan Sonnenberg in
IJsselmuiden. Dit betreft het terrein van de voormalige manege aan de Oosterlandenweg naast het
Kulturhus. Visscher werkt in opdracht van Van Dalfsen Infra B.V. die het werk heeft aangenomen van
de gemeente Kampen.

Op Sonnenberg worden 8 woningen, 42 appartementen en een kerk gebouwd. Tevens komt er een
waterberging. Voordat hiermee kan worden begonnen moet het terrein bouwrijp gemaakt worden.
Hiervoor wordt 12.000 kuub zand uit de oude IJsseldijk aangevoerd waarmee het terrein wordt
opgehoogd. Dit pakket moet zetten en daarvoor worden 34 zakbakens geplaatst. Hiermee wordt
wekelijks met GPS de zetting gemeten. Een proces dat ongeveer een halfjaar in beslag neemt.

Draagkracht voor riolering
Wanneer deze zetting voltooid is wordt riolering aangelegd. Als voorbereiding hierop zijn voor het
ophogen van het terrein zogenaamde cunetten aangelegd. Dit zijn stroken uit
gegraven in niet draagkrachtige bodem. Deze worden ook volgestort met zand waarmee de draagkracht wordt
verbeterd. Bijvoorbeeld voor de aanleg van riolering. Rond april volgend jaar moet het werk af zijn
en kan de aannemer aan de slag.

Projectspecificatie
Opdracht:           bouwrijp maken plan Sonnenbergkwartier
Werkgebied:       Sonnenberg, IJsselmuiden
Omvang:            12.000 m³ zand, riolering
Opdrachtgever:  Van Dalfsen Infra B.V. namens gemeente Kampen
Realisatie:          april 2024