Succesvolle spoedklus in Vierverlaten ondanks vakantieperiode

Visscher BV versterkte gedurende de bouwvak 2022 de bodem rondom zes nieuwe trafocellen op het Onderstation (OS) in Vierverlaten. Uit recent onderzoek blijkt dat het terrein niet volledig voldoet aan de minimale zettingseis. De bestrating met bouwwerken en bekabeling kan daardoor de komende 30 jaar verzakken. Enexis zet alles op alles om de infrastructuur van de Nederlandse energievoorziening tijdig aan te passen aan de behoefte van de toekomst. Daarom moest dit euvel met grote spoed verholpen worden.

“Drie weken voor de vakantie is namens Enexis contact opgenomen met Visscher BV”, vertelt directeur Gert Visscher. “We zijn voor hen een vertrouwde partij. Ze weten dat kwaliteit, veiligheid én flexibiliteit bij ons steeds geborgd zijn. Of we met spoed een offerte konden maken en eventueel de klus konden klaren? Vooral de samenstelling van de bodem en de waterspanning tussen de trafocellen bleek niet op orde. ‘Bereken maar een stelpost voor bemaling en stel dan een plan op van hoe je het water te lijf gaat. In week 30 tot en met week 34 moet het werk gebeuren’. Zo ging dat.”

‘Een werk dat ons precies past’

Gert Visscher sloeg gelijk aan het rekenen. Om het probleem aan te pakken moest er 10.000 kuub veen en klei worden ontgraven rondom de op palen geslagen huisjes. Vervolgens gaat er 15.000 kuub zand in. “Het is een werk dat ons precies past”, zegt hij. “Het zand brengen we aan in lagen van 50 tot 70 centimeter. Na elke laag gaan we de bodem verdichten met een trilplaat en met water, immers…., water neemt zand mee. Maar eerst zouden we moeten draineren. Daarvoor hebben we op 4 meter diepte drainagebuizen aangebracht, zo’n 600 strekkende meter met aan het eind daarvan een pomp. We hebben de buizen met zand gevuld, want dat draineert veel sneller. Een speciale drainagemachine freest een sleuf en voert de buizen 4 meter diep de grond in. Op de machine staat een trechter waar een rupskraan zand in stort. Vervolgens worden de buizen met dit zand gevuld.

‘De uitdaging was vooral een logistieke’

In de laatste volle week van juli is het grondverzetbedrijf uit Mastenbroek van start gegaan en inmiddels is het werk vrijwel afgerond. De uitdaging was vooral een logistieke”, zegt Gert Visscher. “Want hoe gaan we dat vormgeven in die korte tijd? We moeten vooral veel organiseren, mensen vinden, ondanks de vakantie, en tegelijk de veiligheid kunnen waarborgen. De hoogspanningskabels staan immers ook niet ver weg op de bouwlocatie. Uiteindelijk zijn we met 21 personen aan de slag gegaan. Stoter Kampen leverde ons het benodigde zand met 12 kieptrailers.

Projectspecificatie

Opdracht:           Grondverbetering Uitbreiding OS Vierverlaten: bodem draineren en verdichten

Werkgebied:      Vierverlaten

Opdrachtgever: Enexis Netbeheer BV

Realisatie:          Week 30 t/m 34