Visscher verricht complete grondwerk voor nieuwbouw SILS

Op het Almeerse bedrijventerrein Stichtse Kant is de schop in de grond gezet voor de bouw van een nieuwe vestiging van logistiek dienstverlener SILS. In opdracht van Unibouw verzorgt Visscher BV het komende jaar het complete grondwerk ten behoeve van een grote hal van 13.000 vierkante meter.

Visscher kreeg van Unibouw de opdracht gegund voor het geheel bouw- en woonrijp maken van het terrein pal naast de oprit van de A27. Het grenst aan het perceel met de vestiging van Flamco, waarvoor Visscher in 2020 het grondwerk uitvoerde.

Op 24 oktober 2022 zijn de machines het terrein opgegaan voor de eerste graafwerkzaamheden. Alleen al ónder de hal wordt zo’n zesduizend ton menggranulaat aangebracht en geprofileerd. Het aanbrengen van dit gebroken puin gebeurt op duurzame wijze. Visscher betrekt namelijk puin van een nabije locatie waar een gebouw word gesloopt. Daar bewerkt een puinbreker het vrijkomende materiaal voor hergebruik. Het gebroken puin wordt rechtstreeks vanaf de slooplocatie aangevoerd. Dit scheelt enorm veel transportbewegingen, hetgeen de CO2-footprint van de werkzaamheden reduceert en kosten bespaart.

Visscher BV verzorgt tevens de realisatie van het benodigde grondwerk voor de funderingen en de laaddokken. Tevens worden het gehele terrein en gebouw voorzien van een riool- en hemelwaterafvoersysteem. Tegen de tijd dat de bouwwerkzaamheden van het nieuwe pand tot een afronding komen, sluit Visscher het grondwerk af met de aanleg van de complete bestrating en de parkeerplaatsen.

Na afloop van de werkzaamheden levert Visscher van alle uitgevoerde werkzaamheden een digitale revisietekening bij de klant af.

Projectspecificatie

Opdracht:                         Grondwerk nieuwbouw SILS

Werkgebied:                     Stichtse Kant Almere

Omvang:                           13.000 m2

Opdrachtgever:                 Unibouw

Realisatie:                         oktober 2022 – augustus 2023