Grondverzetbedrijf Visscher

Doeners
die denken

Energietransitie

Als ervaren speler in de sector begrijpen wij de complexiteit van de energietransitie. Dagelijks zijn we betrokken bij de aanleg van kabelroutes en de uitbreiding van verdeel- en onderstations. Tevens ondersteunen we met grondwerk in het onderhoud en beheer van het energienetwerk.

Energietransitie

Bedrijf en organisatie

Bij de aanleg of het vernieuwen van bedrijventerreinen kunt u vertrouwen op Grondverzetbedrijf Visscher. Wij hebben veel ervaring met het bouw- en woonrijpmaken van complete bedrijventerreinen, maar ook met de inrichting van individuele bedrijfskavels voor particuliere bedrijven en organisaties.

Bedrijf en organisatie

Infrastructuur

Grondverzetbedrijf Visscher ondersteunt aannemers en hun opdrachtgevers regelmatig bij diverse werkzaamheden om infrastructuur te verbeteren en te bouwen. Ons bedrijf toont zich een deskundige en betrouwbare partner in het realiseren van cruciale verbindingen op het gebied van spoor, wegen en waterwegen, ook bij zeer complexe projecten.

Infrastructuur

Woningbouw

Grondverzetbedrijf Visscher is uw betrouwbare partner in het verwezenlijken van woningbouwprojecten in Nederland! Met de groeiende behoefte aan woningen nemen wij de uitdaging aan om hierin bij te dragen.

Woningbouw