Partner in rioleringswerken

Grondverzetbedrijf Visscher is een gewaardeerde partner bij het oplossen van de meest uiteenlopende rioleringsklussen. Wij staan klaar voor diverse projecten, zoals het aanleggen van nieuwe rioleringen voor bedrijventerreinen en woonwijken en het renoveren of uitbreiden van bestaande rioleringen. Daarnaast richten wij ons op het scheiden van riool- en hemelwaterafvoeren. Bij calamiteiten zoals overstromingen en verstoppingen zijn we snel ter plekke om de problemen vakkundig op te lossen.

Rioleringsplan op maat

Op basis van ons onderzoek maakt Visscher een maatwerkplan. Dit rioleringsplan zorgt voor een goede waterafvoer en voldoet aan uw specifieke eisen. Na uw goedkeuring kunnen wij van start gaan met de uitvoering.

Grondig onderzoek van uw riolering

Voordat we beginnen met renovatie of uitbreiding, voeren we een grondig onderzoek uit. We reinigen het riool en doen een camera-inspectie voor beschadigingen en verzakkingen. Ook graven we proefsleuven voor hoogtemetingen en om de locatie van de afvoerleidingen te bepalen.

Waarom riolering vernieuwen?

Veel bedrijven hebben last van verstoppingen en overstromingen door verouderde rioleringen. Bij nieuwbouw wordt soms de capaciteit van het riool onderschat, wat problemen veroorzaakt bij uitbreidingen of nieuwe productieprocessen. Daarnaast klopt de locatie van bestaande leidingen vaak niet meer.

Onze diensten

Grondverzetbedrijf Visscher biedt diverse rioleringsdiensten aan, waaronder:

  • aanleg van rioleringen in beton en kunststof
  • installatie van persriool, bergbezinkleidingen en -bassins, en individuele behandeling van afvalwater (IBA’s)
  • leggen van beton- en kunststofriolen bij hoofdriolen en huisaansluitingen
  • plaatsen van putten, kolken, pomp- en inspectieputten voor riolen
  • onderhoud, reparatie en vervanging van bestaande rioleringssystemen

Na onze werkzaamheden zorgen we ervoor dat alles netjes wordt afgewerkt en de bestrating weer in orde is.

Contact

Bent u benieuwd hoe Visscher u kan bijstaan op het gebied van riolering? Voor vragen of offertes kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel of app ons of maak gebruik van het contactformulier.

Bel ons

WhatsApp ons