Visscher en Weever Bouw samen actief in Amsterdam

Voor DGV Group start Weever Bouw eind augustus met de bouw van een appartementencomplex op IJburg in Amsterdam. Visscher BV is gevraagd om vanuit onze locatie in Almere het grondwerk te verrichten. Visscher BV werkt regelmatig samen met Weever Bouw, vooral in en om Kampen, waar beide ondernemingen gevestigd zijn. Het is voor het eerst dat Weever en Visscher ook ver buiten deze regio samen actief zijn. Binnenkort starten de ondernemingen ook gezamenlijk een project in Noordwijk.

Werkzaamheden

Het appartementencomplex is de eerste van een geplande reeks van drie op deze locatie op IJburg. Het gebouw bestaat uit 5 bouwlagen, met daaronder een parkeerdek. Visscher BV zal hiervoor de bouwkuip uitgraven (± 1500 m³ grond) en bemalen. De vrijkomende grond transporteren we voor lokaal hergebruik naar een depot op IJburg.

Omdat de parkeerkelder vlak naast de weg komt te liggen, moet worden voorkomen dat verzakking van het wegtracé optreedt. Na constructief advies is besloten hier een zogenaamde Berliner wand neer te zetten, in plaats van damwanden. Een Berliner wand bestaat uit stalen balken die om de twee meter in de grond zijn getrild. Daarachter worden vervolgens stalen rijplaten gezet.

Om verdroging te voorkomen zorgt Visscher BV verder voor directe infiltratie van hemelwater in de grond. Hiervoor plaatsen we infiltratiekratten, die overtollig regenwater tijdelijk opslaan. Het water wordt dan langzaam via de grond afgevoerd. Voor dit complex gaat het in totaal om een ondergrondse waterbuffer van 16.000 liter.

Projectspecificatie

  • Opdracht:           Grond-straat en rioleringswerkzaamheden
  • Werkgebied:       Mooijburg Centrumeiland IJburg, Amsterdam
  • Omvang:             600 m²
  • Opdrachtgever:  Weever Bouw
  • Realisatie:          Vanaf augustus 2021