Kabelroute Groningen

Visscher BV is als onderaannemer van BAM betrokken bij de realisatie van een 7 kilometer lange kabelroute in Groningen. Er moeten elektriciteitskabels worden getrokken tussen het onderstation van Tennet in Meeden en een nieuw te bouwen stikstoffabriek voor Gasunie in Muntendam.

Bijzonderheden

Visscher BV is sterk in de aanleg van kabelroutes, maar deze opdracht vormt een speciale uitdaging. Kostenbeperking is belangrijk maar ook een naadloze planning tussen de diverse bij het project betrokken onderaannemers. BAM en Visscher BV werkten daarom in nauwe samenwerking een ritsmethode uit. Dagelijks worden twee stringen van drie kabels over een afstand van 250 meter per dag in de grond gelegd, waarna deze gelijk wordt dichtgemaakt met twee lagen zand en grond. Zo ligt steeds slechts een korte sleuf open waardoor er minder grondwater hoeft te worden onttrokken. Omdat hierdoor minder pompen nodig zijn wordt aanzienlijk op kosten bespaard. Ook het aantal benodigde rijplaten is met de ritsmethode gering en er kan sneller met de haspelwagen worden gewerkt.

Visscher BV verzorgt het complete grondwerk in dit project. In het gebied zijn continue 3 rupskranen, een mobiele kraan en een grondwerker aan de slag. Bij het leggen van de kabels, onder toezicht van Tennet, levert BAM de kabeltrekploeg. Visscher assisteert met een mobiele kraan. In maart 2020 liggen alle kabels erin. Dan kan afsluitend over de hele route de sleuf worden dichtgelegd met teelaarde, zodat de boeren hun grond weer kunnen gebruiken. Als de stikstoffabriek rond de zomer van 2021 goeddeels klaar is, kunnen de uiteinden van de kabels weer worden opgepakt om definitief te worden aangesloten.

Projectspecificatie

Opdracht: Aanleg kabelroute naar stikstoffabriek Gasunie

Omvang: 7 km

Plaats: Van Meeden naar Muntendam

Opdrachtgever: Tennet

Hoofdaannemer: BAM

Looptijd: van juni 2019 t/m zomer 2021