Kabels leggen voor groene stroomvoorziening datacenter

Visscher BV ontpopt zich steeds meer als integraal specialist bij de aanleg van kabelroutes. Voor Van Gelder realiseren we dit voorjaar zowel het grondwerk als het leggen van de elektriciteitskabels over een traject van ruim 13 kilometer. Vanaf een onderstation in Zeewolde brengen deze kabels windenergie naar een nieuw datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere.

Werkzaamheden

Een team van tien Visscher-medewerkers is dagelijks in touw om sleuven te graven en kabels te leggen. Het gaat om 20Kv-kabels bestaande uit vier circuits van elk drie kabels. Dit betekent dat in de twee meter brede sleuven heel voorzichtig twaalf kabels geplaatst moeten worden. Het is een heel precies werk dat met veel aandacht moet gebeuren. Beschadiging van de nieuwe kabels moet ten allen tijde worden voorkomen.

Ook bestaande bekabeling in de bodem mag niet geraakt wordt. Visscher BV heeft GPS-systemen geïntegreerd in de cabines van de machines. Deze geven graafmodellen door aan de machinist, zodat deze precies weet hoe een bepaald werkstuk eruit moet zien. De GPS- gegevens zijn bij deze opdracht aangevuld met de klic-gegevens die we voorafgaand aan het graafwerk ontvangen van de netwerkbeheerders. Daardoor kan de machinist in de kraan, tijdens het graven van het tracé, exact zien of en waar er bestaande kabels of leidingen het nieuwe tracé kruisen. Verderop in het tracé zijn twee medewerkers van Visscher BV voortdurend in de weer om te verifiëren of de aangeleverde klic-gegevens kloppen. Dit doen ze door proefsleuven te maken.

De kabels komen te liggen op een laag backfillzand. Dit zorgt voor koeling van de elektriciteitskabels. Vervolgens trekken we de kabels vanaf de haspel met een gangetje van 3 tot 4 kilometer per uur door de maximaal 1,1 kilometer lange sleuven. Het kabeltrekken gebeurt letterlijk op rolletjes, zodat de lier zo weinig mogelijk weerstand ondervind. Liggen de kabels er eenmaal in, dan worden de rollers verwijderd en de kabels afgedekt met rode kabelbeschermbanden.  Vervolgens voert Visscher BV opnieuw backfillzand aan om het geheel af te dekken, waarna de afgegraven grond er weer overheen kan.

Op sommige plekken, zoals bij watergangen, zijn gestuurde boringen nodig om de kabels verder te brengen. Deze boringen worden vakkundig verzorgd door de collega’s van Van Gelder.

Projectspecificatie

Opdracht:           aanleg kabelroute Flevoland

Werkgebied:      Zeewolde – Almere Stichtse Kant

Omvang:             13.250 meter

Opdrachtgever:  Van Gelder KLM

Realisatie:          maart t/m sept. 2021