4 km waterleiding leggen in Drenthe

Half november is Visscher B.V. begonnen met de aanleg van 4 kilometer waterleiding in Drenthe. Onze opdrachtgever is BAM Infra Energie & Water die op haar beurt de opdracht heeft van WMD Drinkwater NV. Het betreft een ø 400 mm pvc leiding die begint in Hoogeveen en loopt richting Beilen. Voornamelijk door weilanden.

Dit is echt productiewerk en dan komt het aan op systematische samenwerking. We werken per perceel met een maximum lengte van 500 meter. Met de boeren hebben we afgesproken een werkstrook van 20 meter breed af te zetten zodat vee hier niet kan komen. Als eerste verwijdert een kraan de bovenste laag vruchtbare aarde van 35 centimeter diep en 10 meter breed. Deze wordt netjes aan de kant gelegd. Vervolgens wordt de sleuf gegraven. Deze is onderin 1m20 en bovenaan 2 meter breed. Een schuine sleufkant is veiliger voor onze grondwerkers.

Zorgvuldig afronden
De sloten tussen de percelen zijn een ander verhaal. Daar moeten zinkers onderdoor. Hiervoor dempen we de sloot tijdelijk en graven we er een sleuf doorheen tot een diepte van 1m40 onder de bodem van de sloot. De machinist kan dit precies zien op zijn scherm in de cabine, omdat we de tekening digitaal hebben, en middels GPS de maatvoering aan de machinist doorgeven. Voor de moeilijke hindernissen, onder wegen en kanalen door, wordt door  BAM een gestuurde boring gemaakt. De ploeg buisleggers is overigens ook van BAM. Zodoende werken we dus samen met deze vertrouwde partner.

Wanneer de buis erin ligt graven we de inritten over de sloten weer weg en dichten we de sleuf. Daarbij is het van belang de drie verschillende kwaliteiten aarde in de juiste volgorde terug aan te brengen. En vandaar dat we goed de lagen scheiden bij het afgraven, zodat geen vermenging plaats vindt. De laatste laag die teruggaat is de teelaarde. We zien dat als we deze methode gebruiken er geen of nauwelijks gewasschade optreedt tijdens het komende groeiseizoen. We verwachten deze klus in twaalf weken af te ronden.

Projectspecificatie

Opdracht:              grondwerk ten behoeve van aanleg waterleiding
Werkgebied:         Hoogeveen-Beilen
Omvang:              4 kilometer
Opdrachtgever:    BAM Infra Energie & Water
Realisatie:            half februari 2023