Veilig werken

Er is ons veel aan gelegen om tijdens ons werk de persoonlijke gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de mensen op de bouwplaats te waarborgen. Daarom zorgt Visscher ervoor dat we voldoen aan alle veiligheidsregels. Daarbovenop voeren we een actief veiligheidsbeleid. In 2022 hebben we het certificaat Trede 3 gekregen voor de Safety Culture Ladder (SCL). SCL komt bovenop ons bestaande VCA**-certificaat. Het verschil zit hem in de manier waarop onze medewerkers als team elke dag bewust met veiligheid omgaan.

Veiligheid

Grondverzetbedrijf Visscher beschikt sinds 2022 over het Certificaat Safety Culture Ladder trede 3. Tevens zijn wij VCA** 2017/6.0 gecertificeerd.

De 4 V’s van Visscher

Bij Visscher werken we volgens de 4 V’s:
Verbeter de aanspreekcultuur
Verhoog je verantwoordelijkheidsgevoel
Veiligheid bespreekbaar maken
• Wees een Voorbeeld

Met deze aanpak wordt de verantwoordelijkheid voor het observeren en alert blijven verschoven. Deze verantwoordelijkheid ligt niet langer alleen bij de uitvoerder of de operationeel leidinggevende. We verlangen van onze medewerkers dat zij ook zelf betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen bij veilig werken. Niet alleen voor zichzelf maar ook jegens elkaar. Om de groeiende interne veiligheidscultuur te ondersteunen, heeft Visscher een systeem opgezet om medewerkers positief te waarderen wanneer ze veiligheidsmaatregelen nemen of elkaar durven aanspreken.