Verwijderen voorbelasting wegtracé Europakwartier Almere

Op een wegtracé in Europakwartier Oost te Almere Poort zorgt een zandlaag van twee meter hoog voor de noodzakelijke ‘zetting’ in de weg. De zwaartekracht heeft ruim een half jaar lang zijn werk kunnen doen. Visscher BV mag deze voorbelasting verwijderen. Het gaat om een ‘luttele’ 55-duizend kuub zand of, welgeteld, maar liefst 4.500 vrachtwagens vol zand.

Omschrijving

Vrachtwagens worden bij deze klus overigens niet ingezet. Wel drie trekker-dumper combinaties. Een 25-tons rupskraan met GPS verwijdert het zand op het wegtracé.  Dat gebeurt heel zorgvuldig, conform het ontwerp van de aannemer, die wijzelf vertalen naar een GPS model. Het afgraven gebeurt op allerlei breedtes en hoogtes, variërend van één tot 1,80 meter hoog en van 2 tot 25 meter breed.

Het zand dat Visscher BV ontgraaft verwerken we deels (11-duizend kuub) in een nieuw te maken voorbelasting voor fase 2 van het nieuwbouwplan. De overige 40-duizend kuub wordt naar een nabijgelegen zanddepot getransporteerd.

Projectspecificatie

Opdracht:                           – ontgraven, transporteren en verwerken van zand uit voorbelasting.

– klei dat vrijkomt bij rioleringswerk afvoeren naar gronddepot

Werkgebied:                       nieuwbouwplan Europakwartier Oost te Almere Poort (fase 1)

Omvang:                             55-duizend kuub

Opdrachtgever:                   Van Gelder Elburg

Realisatie:                           medio juni tot en met 1 oktober 2020