Aanleg hemelwaterriool Conradsweg Zwartsluis

Visscher BV timmert flink aan de weg met rioolwerkzaamheden. Naast de grote klus als aannemer bij AkzoNobel in Wapenveld is het bedrijf in opdracht van Van Dalfsen Infra B.V. begonnen met de aanleg van 230 meter riool in Zwartsluis.

Op het bedrijventerrein van Zwartsluis wil de gemeente in de Conradsweg de afvoer van bedrijfsaansluitingen scheiden van de hemelwaterafvoer. Visscher legt daarom een apart riool aan voor hemelwater dat op de bedrijfspercelen terechtkomt. De nieuwe riolering bestaat uit een betonriool met zeven inspectieputten. Omdat er gewerkt wordt met buizen van 30 en 70 centimeter diameter zijn tevens diverse overgangsputten nodig.

Slappe veengrond

De klus lijkt eenvoudig, maar de ondergrond bestaat uit veen. Dit is veel te slap om het zware riool te dragen. Daarom moet een fundering worden aangebracht voordat de rioolbuizen in de bodem worden gelegd. Deze fundering bestaat uit 400 houten palen die met een kraan door het veen worden gedrukt en aangetrild tot in de onderliggende zandlaag. Hout kan op deze locatie als goedkoper en duurzamer bouwmateriaal worden gebruikt omdat de veengrond nat is. Hierdoor verrot het hout niet. Nadat de riolering is voltooid wordt de Conradsweg opnieuw bestraat.

Projectspecificatie

Opdracht:            aanleg hemelwaterriool
Werkgebied:        Conradsweg Zwartsluis
Omvang:              230 meter riool en 7 putten op ruim 400 palen
Opdrachtgever:    Van Dalfsen Infra B.V. namens gemeente Zwartewaterland
Realisatie:            eind maart 2023