Bouwrijp maken 2e winlocatie aardwarmte Koekoekspolder

Het consortium Aardwarmte Koekoekspolder (AKKP) wil een tweede bron aanslaan. Ons aandeel in dit project is het compleet bouwrijp maken van de winlocatie, een terrein van ongeveer 5.000 m².

Werkzaamheden

De opdracht van AKKP is een kolfje naar onze hand. Groot project, veel machines en dichtbij huis. We beginnen met het opbreken van een weg en het afgraven van 11.000 kuub veen bij Tuinderij Vahl. Hiermee verhogen we elders hun land. Vervolgens voeren we 14.000 kuub zand en 1.500 ton menggranulaat aan.

Daarna leggen we ook de complete ondergrondse infrastructuur aan, bestaande uit elektriciteitskabels, straatkolken en een rioleringssysteem, inclusief putten voor olie- en benzineafscheiding. De oude nutsvoorziening en riolering ontgraven we en wordt dan verwijderd.

Projectspecificatie

Opdracht:          Bouwrijp maken van locatie voor winning van aardwarmte in de Koekoekspolder.

Werkgebied:     Hartogsweg 6, IJsselmuiden

Omvang:           5.000 m²

Opdrachtgever: AKKP BV

Realisatie:         oktober 2021 – februari 2022