100 jaar historie

Grondverzetbedrijf Visscher vierde op 30 december 2021 het 100-jarig bestaan. In 1921 werd het bedrijf opgericht door Gerrit Jan Visscher. Hij vervoerde voornamelijk zand en kunstmest voor de boeren in de Mastenbroeker polder. Dit gebeurde met een trekschuit. In het begin was er nog geen paard, waardoor Gerrit Jan Visscher zelf de schuit moest trekken. Tegenwoordig zijn er zo’n vaste 40 medewerkers werkzaam, verdeeld over de hoofdvestiging in de polder Mastenbroek en de vestiging in Almere. Visscher onderscheidt zich heden ten dage als een betrouwbare (onder)aannemer op het gebied van grond-, weg- en waterbouw die voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid.

Van transport
naar grondverzet

In de jaren vijftig nam zoon Hendrik Visscher het bedrijf over. De werkzaamheden bestonden toen vooral uit het vervoeren van salonwagens en het transporteren van zand, vee en hout uit het bos. Vanaf de jaren zestig is er veel werk verzet voor de ruilverkavelingen in Genemuiden (1965), Kamperveen (1970) en Mastenbroek (1973 – 1986). De eerste personeelsleden kwamen in dienst en er werden grondverzetmachines aangeschaft. Hierdoor kon Visscher de bouw- & infrasector steeds beter bedienen. Zo was Visscher vanaf 1975 betrokken bij diverse nieuwbouwprojecten in Lelystad en Almere.

Grond-, weg- en waterbouw

In 1988 hebben de kleinzonen van Gerrit Jan Visscher, Gerjan en Gert, de zaak overgenomen. Onder hun leiding nam de omvang en het aantal activiteiten verder toe. Door zich ook te richten op spoor- en waterwerken en op het aanleggen van kabeltracés, kon Visscher uitgroeien tot het allround grond-, weg- en waterbouwbedrijf dat het nu is.

Honderd jaar historie in woord en beeld

Het verhaal over 100 jaar Visscherhistorie is gevat in oude beelden en opgenomen in diverse artikelen op onze LinkedIn pagina.

Trekkers uit oude tijden
Graafwerk en grondverzet
Van spierkracht tot machinewerk (2)
Van spierkracht tot machinewerk (1)

Verslag viering 100 jaar Visscher

Op 30 december 2021 vierden we ons 100-jarig bestaan. Dat deden we midden in coronatijd en dus op gepaste (anderhalve meter) afstand. Samen met onze tientallen medewerkers en diverse genodigden keken we terug op de jaren die achter ons lagen. Maar we keken ook vooruit. Er was veel aandacht voor de thema’s van de toekomst: duurzaamheid en veiligheid. Hieronder vindt u een prachtig online beeldverslag van de hybride bijeenkomst.