Laaddock en vrieshal voor Bidfood Meppel

Horecagroothandel Bidfood in Meppel wil uitbreiden met een laaddock en een vrieshal. Visscher BV is door Bloemen Bouw ingeschakeld voor het grondwerk, de riolering en het bestraten. Bij elkaar circa 4.000 vierkante meter.

Voor dit werk hebben we eerst de bestaande bestrating (klinkers) opgenomen en afgevoerd. Vervolgens gingen we aan de slag met het graven van het laaddock. Hoewel de grond was onderzocht en schoon zou moeten zijn kwamen we tijdens graafwerkzaamheden toch een ‘spot’ met vervuiling tegen. Nadat we een verdachte geur waarnamen zijn de werkzaamheden meteen stilgelegd en vroegen we milieu- en onderzoeksbureau Boluwa uit Heerde om monsters te nemen. Uit hun rapport bleek dat de grond toch deels vervuild was.

Overdrukcabine

Dit vereiste de inzet van een graafmachine met overdrukcabine. Onze eigen monteur past deze machines conform de strengste vereisten aan om dit werk te kunnen doen. Het idee achter de overdrukcabine is dat lucht van buiten niet naar binnen kan komen. Het betekent dat de cabine luchtdicht moet zijn en dat de aangevoerde lucht eerst wordt gefiltreerd. Daarvoor worden filters ingebouwd en de cabine aangepast, bijvoorbeeld het afsluiten van de doorvoer van kabelboom en hydraulische leidingen. En tot slot moet alles nog worden gekeurd.

Het licht staat inmiddels weer op groen voor het vervolg van de werkzaamheden. De funderingsvloer is inmiddels door Visscher BV geëgaliseerd ten behoeve van het betonstorten (op zand). We gaan nu de funderingssleuven voor de vrieshal uitgraven. Als deze zijn gestort wordt de hal ook geprofileerd voor het storten van de nieuwe vloer. De riolering wordt aangepast en uitgebreid, compleet met rioolputten. Als alles gereed is en de aannemer klaar, gaan we het gehele terrein opnieuw bestraten.

Hergebruik

Een deel van het vrijgekomen zand bij het ontgraven van het laaddock is duurzaam hergebruikt bij de aanleg van een parkeerplaats in stationskwartier Kampen.

Projectspecificatie

Opdracht:          grondwerk en bestrating voor uitbreiding Bidfood

Werkgebied:     Industrieterrein Meppel

Omvang:            uitbreiding 4000 m2

Opdrachtgever: Bloemen Bouw

Realisatie:     oktober 2021 – augustus 2022