Calamiteit? Visscher staat paraat

Grondverzetbedrijf Visscher heeft jarenlange ervaring met het verhelpen van storingen in het energienet. Voor energieleveranciers zijn onze onderhoudscombinaties met graafmachine, machinist en afzettingsmateriaal al binnen één uur ter plaatse bij een calamiteit. We hebben steeds voldoende materieel, grondwerkers en stratenmakers paraat staan om adequaat en binnen korte tijd de situatie te herstellen.

Straatwerk en groen

Doorgaans betreft het calamiteiten in drinkwatervoorzieningen, wateroverlast, elektriciteitskabels en rioleringsproblemen. Om deze problemen op te lossen moeten veelal reparaties worden uitgevoerd in de grond. Indien nodig zetten we hiervoor extra menskracht en machines in. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet eerst het nodige straatwerk en groen worden verwijderd. Dit proberen we tot een minimum te beperken. Grondverzetbedrijf Visscher staat ervoor garant dat na reparatie de ruimte zoveel mogelijk weer in oude staat wordt teruggebracht.

Contact

Bent u benieuwd hoe de storingsdienst van Visscher u kan ondersteunen bij calamiteiten? Voor vragen of offertes kunt u altijd contact met ons opnemen. Bel of app ons of maak gebruik van het contactformulier.

Bel ons

WhatsApp ons