Rioolrenovatie bij AkzoNobel in Wapenveld

Grondverzetbedrijf Visscher B.V. uit Mastenbroek ontwikkelt zich in hoog tempo tot rioleringsspecialist. Na eerdere kleinere werkzaamheden te hebben uitgevoerd voor AkzoNobel is ons bedrijf medio 2022 benaderd door de AkzoNobel vestiging in Wapenveld. Aanhoudende problemen met de aanwezige terreinriolering vormden daarvoor de aanleiding.

Visscher verrichte eerst een grondig inventarisatie-onderzoek en ging hierbij niet over één nacht ijs. “We hebben het bestaande riool gereinigd en een camera-inspectie uitgevoerd”, vertelt directeur Gert Visscher. “Daarbij word het riool inwendig gecontroleerd op beschadigingen en verzakkingen. Ook zijn er proefsleuven gegraven om hoogtemetingen uit te voeren. Dit is belangrijk voor een goede waterafvoer. Tegelijk inventariseren we zo waar de afvoerleidingen daadwerkelijk liggen.”

Maatwerk

Het onderzoek vergde enkele weken en bevestigde dat het riool niet meer was berekend op de bestaande afvoer. Ook waren er verzakkingen. Dat was niet geheel onverwacht natuurlijk. AkzoNobel heeft ons namelijk ingeschakeld omdat ze last hadden van verstoppingen en overstromingen. Dit komt vaak voor op grotere bedrijfspercelen. Er wordt bij nieuwbouw soms immers geen rekening gehouden met het riool. Extra dakoppervlak van uitbreidingen of het opstarten van nieuwe productieprocessen leidt echter vaak tot een extra verwerkingsbehoefte en vergt dus een hogere capaciteit van het riool. Daarnaast blijkt ook de ligging van de leidingen niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid te zijn.

Op basis van het onderzoek is een maatwerkplan opgesteld voor de nieuwe situatie. Dit plan is vervolgens ter goedkeuring aan de opdrachtgever aangeboden. In november 2022 kon Visscher aan de slag. De loop van het oude rioolsysteem wordt hier en daar aangepast en grotendeels vervangen door nieuwe PVC-leidingen en betonbuizen met bijbehorende inspectieputten. Vervolgens moet de bestrating weer worden aangebracht en alles weer netjes worden afgewerkt.

Bedrijfsprocessen

Gert Visscher: “Onderdeel van ons plan is dat alle bedrijfsprocessen ongehinderd kunnen doorgaan. De winkel blijft open, zogezegd. Dit bereiken we door het werkvak zo klein mogelijk te maken. Zodoende blokkeren we zo min mogelijk terrein en blijven alle gebouwen bereikbaar. Ook het gebruik van de riolering moet tijdens onze werkzaamheden doorgaan. Dit hebben we kunnen uitvoeren door afsluiters in de inspectieputten te plaatsen en zodoende ook ondergronds een soort werkvak te maken.”

In totaal vervangt Visscher bij dit project zo’n 300 meter riool. We vervangen 12 putten en herstraten zo’n 1.200 vierkante meter straatwerk. Wanneer wij klaar zijn is de riolering volledig berekend op de capaciteit die AkzoNobel nodig heeft voor productie en hemelwaterafvoer van de gebouwen en terreinen.”

Projectspecificatie

OpdrachtVernieuwing riolering met straatwerk
WerkgebiedAkzoNobel in Wapenveld
OpdrachtgeverAkzoNobel Decorative Coatings BV
RealisatieNovember 2022 – februari 2023