Distributiecentrum Giant Lelystad

Naast de fietsenfabriek van Giant, langs de A6 in Lelystad, verrijst dit jaar een groot distributiecentrum voor de Taiwanese fabrikant. Visscher BV verzorgt sinds de herfst van 2019 het complete grondwerk.

Bijzonderheden

De werkzaamheden begonnen met het uitgraven van de bouwkuip voor de hal en het graafwerk voor de laaddoks van de vele vrachtwagens die hier straks komen laden en lossen. Tevens worden de sleuven aangelegd ten behoeve van de bekisting van de funderingsbalken. Na het aanbrengen van een funderingslaag van asfaltgranulaat kunnen de boorders aan de slag met het inbrengen van funderingspalen.

Het verhardingswerk rondom het distributiecentrum is eveneens in handen van Visscher BV. Het gaat om het aanleggen van de parkeerplaatsen en de bestrating rondom het pand. Parallel aan de bestrating wordt het rioleringswerk opgepakt.

Projectspecificatie

– Opdracht: Grondwerk voor nieuw distributiecentrum Giant

– Omvang: 15.000 m2

– Plaats: Lelystad

– Opdrachtgever: Unibouw Gemert

– Looptijd: oktober 2019 – bouwvak 2020

– Werkzaamheden:

– diverse graafwerkzaamheden

– aanleggen bestratingen

– Aanbrengen funderingslaag

– rioleringswerk