Grondwerk verwarmingsbuizen tuinbouwgebied de Koekoek

Voor de verwarming van hun kassen gaan glastuinbouwers in de Koekoekspolder te IJsselmuiden gebruikmaken van een houtverbrandingsoven aan de verkavelingsweg. Daartoe worden stadsverwarmingsbuizen aangelegd die het warme water naar de kassen transporteren. Visscher BV verzorgt hiervoor het grondwerk.

Bijzonderheden

Het installatiewerk van de warmwaterleidingen wordt verzorgd door Cogas Tech, in samenwerking met Heatplus. Na het graafwerk en de bronnering, assisteren we bij het leggen van de leidingen, waaronder het vasthouden van de buizen tijdens de laswerkzaamheden. De opdracht wordt uitgevoerd op aanneembasis. Nieuwe aansluitingen van kassen op het leidingsysteem geschieden op regiebasis.

Projectspecificatie

Opdracht: Grondwerk verwarmingsbuizen tuinbouwgebied de Koekoek

Omvang: vanaf enkele kilometers

Plaats: IJsselmuiden

Opdrachtgever: Cogas Tech Emmeloord

Looptijd: tot winter 2020

Werkzaamheden:

– Graafwerk

– bronbemaling

– assisteren bij het leiding leggen

– terreinafwerking