Bouwrijp en woonrijp maken van onderstations voor Enexis

Op veel plaatsen in Nederland versterkt netbeheerder Enexis de stroomvoorziening. Deels omdat de vraag toeneemt, deels vanwege het aanbod van wind- en zonne-energie. Visscher BV wordt regelmatig als (onder)aannemer ingeschakeld voor het bouw- en ‘woonrijp’ maken van onderstations. Recent hebben we twee mooie klussen aangenomen, in Raalte en in Vierverlaten.

Werkzaamheden Raalte
Bij deze klus gaat het zuiver om de afwerking van het onderstation. Dit houdt in dat er opnieuw wordt bestraat, nieuwe beplanting komt en terreinen die zijn benut voor opslag worden opgeruimd, geëgaliseerd en ingezaaid. Dit klinkt redelijk eenvoudig, maar vanwege de aanwezige hoogspanning is dit zeer specialistisch werk dat hoge eisen stelt aan veilig werken. Visscher BV heeft op dit gebied veel ervaring en voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen.

Werkzaamheden Vierverlaten
De klus in Vierverlaten, een gehucht net ten westen van Groningen stad, is uitgebreider en bestaat uit twee delen. Het eerste deel mocht Visscher BV voor zijn rekening namelijk, namelijk het bouwrijp maken van het terrein. Voordat Enexis kan bouwen moet dit gebeuren. Nadat de bomen waren gerooid heeft Visscher BV hiervoor een sloot- en vijverpartij uitgebaggerd. Het slib is verwerkt over het naastgelegen perceel. Vervolgens is circa 3.500 kubieke meter zand gebruikt om het terrein te egaliseren. Daarnaast is de bestaande riolering en drainage aangepast aan de nieuwe fase.
Wanneer deze klus in maart is afgerond hopen we voor deel twee, het woonrijp maken, ook een aanvraag te krijgen.

Projectspecificatie

  • Opdracht:          Bouwrijp en woonrijp maken onderstation Enexis
  • Werkgebied:    Raalte en Vierverlaten
  • Opdrachtgever: Enexis BV EBS Engineering & Realisatie Noord
  • Realisatie:          oktober 2021 t/m maart 2022