Afvoer groenafval Waterschap Zuiderzeeland

De komende drie jaar verzorgt Visscher BV voor het Waterschap Zuiderzeeland de afvoer van (organisch) materiaal. Onlangs tekenden we met het waterschap een raamcontract voor deze periode.

Omschrijving

Tijdens werkzaamheden of onderhoud aan waterwegen, dijken of gemalen, wordt het afvalmateriaal, voornamelijk groenafval en kroost, bij diverse gemalen van het waterschap verzameld. Visscher zet een kraanauto in om het materiaal daar in te laden en het transport richting afvalverwerking of recycling te verzorgen. Dit gebeurt op aanvraag door het Waterschap of periodiek vanuit onze eigen planning. Zo blijft het gebied bij of rondom de laadplekken zoveel mogelijk afvalvrij en blijft de kwaliteit van de openbare ruimte op peil.

Projectspecificatie

Opdracht:                         organisch materiaalafvoer

Werkgebied:                     Flevoland m.u.v. Noordoostpolder

Opdrachtgever:                Waterschap Zuiderzeeland

Realisatie:                        2020 – 2023