Extra ploegcapaciteit voor Enexis Engineering & Aanleg

Om invulling te blijven geven aan kleinere civiele werkzaamheden en montagewerk is netbeheerder Enexis een nieuwe werkwijze gestart. De afdeling Realisatie van E&A (Engineering & Aanleg) zal voor deze werken worden ingezet als interne aannemer in samenwerking met storingsaannemer Visscher. Een ‘menukaart’ biedt de engineer van Realisatie overzicht om keuzes te maken voor welk type werkzaamheden Enexis welke partij in kan schakelen.

Capaciteitsuitbreiding op korte termijn

Met deze nieuwe werkwijze realiseert de Enexis-vestiging in Zwolle extra ploegcapaciteit in het gebied Overijssel-West. De afdeling heeft bijgeschakeld om de storingsmonteurs te assisteren en Visscher heeft een ploeg samengesteld om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld met het regelen van wegafzettingen, klikmeldingen en graafwerk. Door steeds een treintje van projecten te vormen zorgen Enexis en Visscher ervoor dat de civiele en montagewerkzaamheden efficiënt op elkaar afgestemd kunnen worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van Enexis om op korte termijn te zorgen voor capaciteitsuitbreiding.

Veiligheid staat op één

Sinds juni 2023 zijn Enexis en Visscher met de nieuwe werkwijze van start gegaan. Veiligheid staat daarbij natuurlijk op één. Het gaat om kleinere civiele werken, bijvoorbeeld het via kabels verbinden van zonnepanelen met trafohuisjes enkele tientallen meters verderop.