Riolering


Ook op het gebied van rioleringen kan Visscher BV u van dienst zijn. Door de jaren heen hebben wij op dit vakgebiedt op diverse werken de nodige ervaring opgedaan. Zo leggen wij vrijverval riool in beton en kunststof, persriool, bergbezinkleidingen / -bassins, of IBA's (individuele behandeling van afvalwater) etc.

Visscher BV kan u van dienst zijn met:

  • Het leggen van beton- en kunstofriolen (pvc en pe) bij hoofdriolen en huisaansluitingen
  • Het plaatsen van putten, kolken, pomp- en inspectieputten etc t.b.v riolen
  • Het plaatsen van olie/benzineafscheiders, pompputten en vetvangputten t.b.v. wasplaatsen en ander verontreinigd afvalwater
  • Het leggen van persriolen inclusief huisaansluitingen
  • Het leggen van drainage
  • Onderhoud en of reparatie/ vervangen van/ aan bestaande riolen

Voor vragen kunt u altijd contact op nemen om op basis van uw situatie en uw beschikbare budget de beste oplossing aan te bieden.