Terreininrichting Schakelstation Enexis Goor

In Opdracht van Enexis hebben wij onlangs werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het her- inrichten van het stations terrein in Goor.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en onderhoudt en vernieuwt de stroomkabels en gasleidingen.
De werkzaamheden die wij voor Enexis hebben uitgevoerd bestaan uit:
- Ongraven cunet
- Leveren en leggen van riolering en straatkolken
- Leveren en leggen van worteldoek
- Leveren en verwerken van vulzand
- Leveren en verwerken van “grof” zand t.b.v. stelconplaten
- Leveren en leggen van molgoten en stelconplaten
- Opnemen van bestaande toegangsweg en herbestraten
- Herstellen van bandenlijnen, tegelpaden, overige bestratingen etc.
- Aanleggen van grindstroken
- Overige groenstroken frezen, egaliseren en inzaaien
- Afvoeren van vrijgekomen materialen waaronder menggranulaat en puin etc.
- Etc.