Nieuwbouw ligboxenstal fam. De Groot


In opdracht van familie De Groot voeren wij het grondwerk uit betreffende de nieuw te bouwen ligboxenstal.

Hierbij de eerste foto's van het uitgraven van de ligboxenstal.
Voordat men met uitgraven is begonnen zijn er eerste drains getrokken om het grondwater af te voeren.
Vervolgens is de vloer uitgegraven en geëgaliseerd.

Hierbij de eerste foto's van het uitgraven van de ligboxenstal.
Voordat men met uitgraven is begonnen zijn er eerste drains getrokken om het grondwater af te voeren.
Vervolgens is de vloer uitgegraven en geëgaliseerd.