Kabelroute te Coevorden

Voor onze opdrachtgever Siers Groep te Oldenzaal, voeren wij het grondwerk uit betreffende een kabelroute.
Als gevolg van een aanpassing in het bovengrondse net, moet er een110kV- inlussing gemaakt worden tussen 2 lijnen nabij Dalen gemeente Coevorden. Het betreft de lijnen 380/110kV Zwolle – Meeden en 110kV Coevorden – Zwinderen. Hiertoe dient een dubbel 110kV- kabelcircuit aangelegd te worden in een nieuw tracé.

De werkzaamheden die Visscher BV hierbij zal gaan verrichten zijn grondwerkzaamheden zoals graven, dichten en verdichten van sleuven, herstel tracé in oorspronkelijke staat. Het opnemen en/of waar nodig het weer aanbrengen van alle sleufbedekking, met bijlevering van nieuwe bouwstoffen. En het verwijderen en in oorspronkelijke staat herstellen van beplanting inclusief graszoden en berm.
Eventueel dient waar nodig grondverbetering in het tracé toegepast te worden in de vorm van schoon zand.