Grondwerk nieuwbouwplan Buitenhof te Lelystad

In opdracht van de Aannemingsmaatschappij Vlassak B.V. te Budel heeeft Visscher het grondwerk en rioleringswerk 

uitgevoerd voor op termijn ca 80 bungelows op het plan buitenhof te Lelystad.

Deze opdracht is en word gefaseerd uitgevoerd, e.e.a in overeenstemming met de verkopen van de woningen.