Bouw voetgangerstunnel station Zwolle

Al geruime tijd voeren wij werkzaamheden uit op het station in Zwolle ivm met de nieuwbouw van de voetgangerstunnel en aanpassingen/ vernieuwingen aan de sporen. Deze werkzaamheden voeren wij uit in opdracht van Dura Vermeer Divisie Beton- en Waterbouw, Dura Vermeer Divisie Infra en Dura Vermeer Divisie Railinfra.

In 2011 zijn wij gestart met de eerste werkzaamheden. Deze bestonden uit het assisteren met diverse machines en grondwerkers bij de voorbereidingen van de nieuwbouw van de tunnel. Aan- en afvoer van bouwmaterialen, vrijgraven van kabels en leidingen, assisteren bij het verwijderen en terugplaatsen van de ballast en sporen etc. In deze fase is stalen damwand gezet, buispalen geslagen en de grond geinjecteerd met waterglas.
Voor de grote buitendienststelling van de zomer van 2012 is aan de achterzijde van het station ook een extra busplein gecreƫerd om de passagiers te vervoeren welke niet verder kunnen reizen ivm de werkzaamheden. Ook is er een extra perron gebouwd ter uitbreiding van de Hanzelijn. Hier hebben wij met onze shovel diverse werkzaamheden uitgevoerd, verwerken van materialen, profileerwerkzaamheden, bijrijden van riolerings- en bestratingswerkzaamheden etc. Maar ook met diverse andere machines werkzaamheden uitgevoerd. Ten behoeve van de Hanzelijn zijn diverse sporen vernieuwd en aangepast om de treinen sneller en veiliger binnen te laten komen op het station.
Vervolgens heeft Dura Vermeer betonnen dekken gebouwd aan de achterzijde van het station, welke in de zomer van 2012 op hun plek zijn geplaatst. Hiervoor moesten wij in een beperkte tijdsduur het bovenste gedeelte van de toekomstige tunnel ontgraven. Ook hier moestsen eerst de sporen, ballast etc. verwijderd worden alvorens men aan het werk kon gaan. Nadat de sloper de "oude" en smallere tunnel heeft gesloopt hebben wij het puin dat hierbij vrij kwam van de sloop afgevoerd naar depot. Daarna konden wij het eerste deel van de tunnel uitgegraven en een verharde rijbaan gemaakt van puin en rijplaten. Deze rijbaan was nodig om de dekken welke 25 mtr breedt zijn en 1000 tot 1400 ton wegen te verplaatsen.
Na deze hectische periode hebben wij de gehele tunnel op de juiste diepte ontgraven, waarbij grond, zand en verontreinigde grond apart ontgraven en afgevoerd moest worden.
Hierna is men begonnen met de bouw van de vloeren en wanden waarbij wij met diverse machines hebben geassisteerd. Waaronder onze Merlo roterende verreiker, deze is op de nieuwe vloer geplaatst welke 1,6 mtr dik is.

Dit is een beknopt overzicht van de hoogtepunten van de werkzaamheden die hier hebben plaats gevonden en waar wij ons steentje aan hebben mogen bijdragen.