Aanleg van gasleiding in Midwolda en Goor (juli/september 2016)

In opdracht van Van Gelder KLM  mochten we deze opdracht uitvoeren. Het ging om een gasleiding van 2300 meter HD in Midwolda en 2100 meter in Goor.  

De opdracht bestond uit het verzorgen van de plaatsbepaling, wegafzetting en het graven van de sleuven, het plaatsen van de gasleiding in de sleuven, het plaatselijk  leveren en aanbrengen van de grondverbetering (zand) om beschadiging van de gasleidingen na het aanvullen te voorkomen en als laatst het verdichten en afwerken van de bermen.