150kv kabelverbinding Vijfhuizen - Haarlem (November 2016)

In opdracht van de BAM Infra Energie & Water voeren wij deze werkzaamheden in Vijfhuizen uit. Het project bestaat uit een 150 kv kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Haarlem. Tijdens dit project verzorgen wij al het civiel technische werk. Doordat de laatse jaren de capaciteitsvraag erg toe is genomen is het noodzakelijk dat het bestaande transportnet uitgebreid wordt. Ook zal er een nieuw onderstation gebouwd moeten worden als knooppunt in het kabeltracé. Op de overige tussen en onder stations in het kabeltracé zullen er kabels omgelegd moeten worden. Langs de route staan een groot aantal bomen, om deze te beschermen zullen we ''boombescherming'' aanbrengen en na afloop van het project zullen we deze weer verwijderen. Medio mei hopen we dit project af te kunnen ronden.