Kabelroutes

Visscher BV is sterk in de integrale realisatie van zowel klein- als grootschalige kabelroutes voor energiebedrijven. Zowel op het gebied van het graafwerk als de kabelaanleg zelf zijn we uitgegroeid tot een ervaren, innovatieve specialist.

Om kabelcircuits aan te kunnen leggen in een nieuw tracé is Visscher BV gespecialiseerd in complexe grondwerkzaamheden. Ondersteund door moderne technologie graven we sleuven in exact de gewenste afmetingen en dieptes. Om beschadiging van bestaande leidingen in de bodem te voorkomen is onze GPS-technologie geïntegreerd met nauwkeurige datasets over de exacte ligging van ondergrondse infrastructuur.

Kabels leggen

Visscher BV verzorgt tevens de aanleg van werkwegen en het leggen van de kabels in de sleuven. Dit gebeurt met de grootste aandacht en zorgvuldigheid, conform de strengste veiligheids- en kwaliteitseisen. Indien gewenst door de opdrachtgever, leveren en leggen we de kabels in een laag backfillzand.

Oorspronkelijke staat

Nadat de bekabeling is gelegd verzorgen we het dichten en verdichten van sleuven en het herstel van drainagesystemen. Aansluitend brengen we teelaarde aan. Tot slot verzorgen we het herstel van het tracé. We brengen het in oorspronkelijke staat volgens een cultuurtechnisch afwerkplan.