Wadi’s voorkomen wateroverlast Kampen

Aan de IJsselmuidense kant van de IJssel ligt Bolwerk Buitenwacht, een voormalig verdedigingswerk van de Stadsbrug van Kampen. Hierachter, en lager, liggen een parkeerterrein en de Sportlaan die regelmatig wateroverlast kent. Voor Van Dalfsen Infra uit Genemuiden pakt Visscher BV de wateroverlast aan.

Werkzaamheden

Om te zorgen dat het gebied droge voeten behoudt legt Visscher BV wadi’s aan. Dit zijn tijdelijke overstroom-/absorptiegebieden, met een sloot of sleuf die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Daarnaast realiseert Visscher een nieuwe regenwaterriolering voor het gebied. Het gaat om het gebied achter de afgebrande uitgaansgelegenheid Buitenwacht, waar vroeger houthandel Krans lag. Dit is nu een parkeerterrein. Het puin waarmee dit terrein is opgehoogd is schoon, maar de grond eronder is vervuild. Bovendien woekert in een deel de Japanse duizendknoop, een exoot die funderingen kan ontwrichten. De vervuilde grond wordt afgegraven en met plant en al vernietigd. Daarna voeren we schone grond aan.

Projectspecificatie

Opdracht:         wadi’s en regenwaterriolering aanleggen, grond saneren

Werkgebied:     Bolwerk Buitenwacht Kampen, Sportlaan IJsselmuiden

Opdrachtgever: Van Dalfsen Infra namens gemeente Kampen

Realisatie:        week oktober – december 2021