Visscher behaalt SCL-certificaat trede 3

Visscher BV klimt verder op de veiligheidsladder SCL. In het jubileumjaar 2021 werd het grondverzetbedrijf uit Mastenbroek en Almere beloond met het eerste certificaat voor de Safety Culture Ladder (SCL). Nu, precies een jaar later, is het SCL-certificaat van Trede 3 binnengehaald.

SCL komt bovenop de VCA**-certificering waarover Visscher BV reeds beschikt. Het verschil zit hem in de manier waarop medewerkers dagelijks bewust met veiligheid omgaan. Hoe ze elkaar actief bevragen daarover, op elke nieuwe werkplek weer. Er zijn volgens directeur Gerjan Visscher het afgelopen jaar flinke stappen gezet binnen het bedrijf. Het Trede-3 certificaat vormt daarvoor de welkome beloning.

4 V’s voor veiligheid van Visscher

“We werken nu aan de hand van de 4 V’s van Visscher,” vertelt hij. “Verbeter de aanspreekcultuur, Verhoog je verantwoordelijkheidsgevoel, Veiligheid bespreekbaar maken en een Voorbeeld zijn. Met deze nieuwe werkwijze wordt de verantwoordelijkheid voor het observeren en scherp houden verlegd. Deze ligt niet alleen bij de uitvoerder of de operationeel leidinggevende maar steeds meer bij het personeel.”

Ondersteunend aan de groeiende interne veiligheidscultuur heeft Visscher BV een systeem opgezet om medewerkers positief te waarderen op het nemen van veiligheidsmaatregelen of het durven aanspreken van elkaar. De afgelopen maanden hebben personeelsleden al regelmatig positieve verbeteringen aangedragen en daar is de directie trots op. Uit al deze verbeterpunten kiest de personeelsvertegenwoordiging samen met het management jaarlijks iemand uit die een financiële beloning krijgt.

Hoog op de ladder

Qua veiligheid staat Visscher BV met het behalen van dit certificaat weer een treetje hoger op de ladder te midden van de grondverzetbedrijven in Nederland. Dat is voor Visscher BV van groot belang. Niet in het minst omdat het bedrijf veel werkt voor bedrijven in de energiesector, waar letterlijk wordt gewerkt onder hoogspanning. Visscher wil de komende jaren een vertrouwde partner zijn bij de energietransitie in Nederland. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd moet worden in duurzaam materieel, kennis en knowhow, maar ook in veiligheid.