Geschiedenis

Al meer dan 95 jaar ervaring in grondwerk.  Visscher BV is in 1921 opgericht door Gerrit Jan Visscher. De werkzaamheden in die tijd bestonden toen voornamelijk uit het vervoeren van zand en kunstmest voor de boeren in de Mastenbroeker polder. Dit gebeurde met een trekschuit. In het begin was er nog geen paard en moest Gerrit Jan Visscher zelf de schuit trekken. In de jaren vijftig heeft zijn zoon Hendrik Visscher het bedrijf over genomen. De werkzaamheden bestonden toen vooral uit het vervoeren van salonwagens en het transporteren van zand, vee en hout uit het bos. In de jaren zestig kwamen de eerste grondverzetmachines. Vanaf die tijd is er veel werk verzet in ruilverkavelingen en kwamen ook de eerste personeelsleden in dienst. In de jaren zeventig en tachtig werd er naast de ruilverkavelingen ook veel werk verzet in de bouw en infra. In 1988 hebben de kleinzoons van Gerrit Jan Vischer, Gerjan en Gert de zaak overgenomen en verder uitgebreid. In de laatste jaren is er steeds meer werk bijgekomen op het gebied van kabeltracés en waterwerken. Belangrijke grote projecten waarbij wij betrokken zijn geweest:

 • Ruilverkaveling Genemuiden (1965)
 • Ruilverkaveling Kamperveen (1970)
 • Ruilverkaveling Mastenbroek (1973 – 1986)
 • Nieuwbouwprojecten Lelystad – Almere (1975 – heden)
 • Diverse grond- en straatwerkzaamheden t.b.v. aanleg van de revolutionaire balgstuw waterkering tussen het Ketelmeer en het Zwartemeer
 • Stadsbrug en waterkering Kampen 1999 - 2000
 • Persriool gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Heerenveen 2003-2004
 • 110 Kv kabeltracé Haaksbergen – Hengelo 2009 voor Van Gelder KLM
 • Kabelroute in IJmuiden 2011-2012 voor Marconi
 • Ontgraven van waterbergingen t.b.v. glastuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder voor het waterschap
 • 110 Kv kabeltracé Ens - Emmeloord 2014-2015 voor BAM infra.
 • Grond en straatwerk diverse stallen in de veehouderij.
 • Diverse bouwwerken en bedrijfshallen tot 10.000 m2 voor VDR Bouw.
 • Uitbreiding woningbouw voor Van Dalfsen Infra.
 • Tunnel onder station Zwolle voor Dura Vermeer Infra,voor K. Dekker Aannemingsbedrijf en voor Bouwbedrijf Hegeman.
 • Kabel inlussingen op diverse onderstations voor Van Gelder KLM
 • Woonrijp maken voor Aannemingsbedrijf Woning.
 • Waterleiding Epe voor van Gelder KLM
 •  

Eind 2006 heeft Visscher BV een uitzendbureau opgericht genaamd 3-in-1 Dienstverlening BV. Dit bedrijf levert kwaliteitspersoneel aan bedrijven in verschillende sectoren zoals grondverzet, weg- en waterbouw, groenvoorziening, industrie, bouw en transport. De waarden van 3-in-1 Dienstverlening zijn dan ook betrouwbaar, ervaren en accuraat. Vanaf voorjaar 2010 heeft zowel Visscher BV als 3-in-1 Dienstverlening BV een 2e vestiging geopend in Almere.