Geschiedenis

Visscher BV vierde in 2021 het 100-jarig bestaan. In 1921 werd het bedrijf opgericht door Gerrit Jan Visscher. Hij vervoerde voornamelijk zand en kunstmest voor de boeren in de Mastenbroeker polder. Dit gebeurde met een trekschuit. In het begin was er nog geen paard, waardoor Gerrit Jan Visscher zelf de schuit moest trekken. Tegenwoordig zijn er zo'n vaste 40 medewerkers werkzaam, verdeeld over de hoofdvestiging in de polder Mastenbroek en de vestiging in Almere. Visscher BV onderscheidt zich heden ten dage als een betrouwbare (onder)aannemer op het gebied van grond-, weg- en waterbouw die voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. 

In de jaren vijftig nam zijn zoon Hendrik Visscher het bedrijf over. De werkzaamheden bestonden toen vooral uit het vervoeren van salonwagens en het transporteren van zand, vee en hout uit het bos. Vanaf de jaren zestig is er veel werk verzet voor de ruilverkavelingen in Genemuiden (1965), Kamperveen (1970) en Mastenbroek (1973 – 1986). De eerste personeelsleden kwamen in dienst en er werden grondverzetmachines aangeschaft. Hierdoor kon Visscher BV de bouw- & infrasector steeds beter bedienen. Zo was Visscher BV vanaf 1975 betrokken bij diverse nieuwbouwprojecten in Lelystad en Almere.

Grond- weg- en waterbouw
UIn 1988 hebben de kleinzonen van Gerrit Jan Vischer, Gerjan en Gert, de zaak overgenomen. Onder hun leiding nam de omvang en het aantal activiteiten verder toe. Door zich ook te richten op spoor- en waterwerken en op het aanleggen van kabeltracés, kon Visscher BV uitgroeien tot het allround grond- weg- en waterbouwbedrijf dat het nu is. 

Historisch projectoverzicht

 • Grondwerk en ondersteuning bij explosievenonderzoek en inschuiven fietstunnel onder spoorlijn Hessenweg Dalfsen (2022)
 • Grond- en leidingwerk kabelverbinding Google Eemshaven (2022)
 • Sleufloos kabels aanleggen voor Windplan Groen (2021)
 • Diverse grond- en straatwerkzaamheden voor de fameuze waterkering balgstuw Ramspol.
 • Stadsbrug en waterkering Kampen (1999 - 2000).
 • Persriool gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Heerenveen (2003-2004).
 • 110 Kv kabeltracé Haaksbergen – Hengelo voor Van Gelder KLM.
 • Kabelroute in IJmuiden  voor Marconi (2011-2012).
 • Ontgraven van waterbergingen t.b.v. glastuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder voor het waterschap.
 • 110 Kv kabeltracé Ens - Emmeloord voor BAM infra (2014-2015).
 • Grond en straatwerk diverse stallen in de veehouderij.
 • Diverse bouwwerken en bedrijfshallen tot 10.000 m2 voor VDR Bouw.
 • Uitbreiding woningbouw voor Van Dalfsen Infra.
 • Tunnel onder station Zwolle voor Dura Vermeer Infra, K. Dekker Aannemingsbedrijf en Bouwbedrijf Hegeman.
 • Kabel inlussingen op diverse onderstations voor Van Gelder KLM.
 • Woonrijp maken voor Aannemingsbedrijf Woning.
 • Waterleiding Epe voor van Gelder KLM.